Vi kan også…

Vi kan også indgå som undervisere, vejledere, kursus- eller projekttilrettelæggere eller –ledere, vikarer, skriverkarle i kortere eller længere forløb:

Vi kan:

Tekstbureauet
I tekstbureauet løser vi en række opgaver, der har med skriftlig kommunikation at gøre.
Vi læser korrektur på alle former for tekster, oversætter fra engelsk til dansk, skriver artikler, redigerer blade og bøger, laver interviews med enkeltpersoner og/eller fokusgrupper, skriver undertekster og transskriberer.

Korrektur
Basiskorrektur: korrektur på stavning, tegnsætning, tastefejl, orddelingsfejl og grammatik
Udvidet korrektur: basiskorrektur plus justering af upræcise sætninger og formuleringer, formuleringsfejl, inkonsekvent brug af skrivemåder, opmærksomhed på manglende konsekvens i opsætning
Gennemskrivning: teksten skrives igennem og sproget optimeres, så teksten fremstår helstøbt, homogen og sammenhængende på et aftalt niveau efter ønske. Korrekturlæsning indgår i gennemskrivning.
Leveringstid og priser efter aftale

Oversættelse:
Oversættelse fra engelsk til dansk
Oversættelse af engelsk tekst skrevet af engelsksproget forfatter
Oversættelse af engelsk tekst, oversat til engelsk fra andet originalsprog
Leveringstid og priser efter aftale

Særlige aftaler i forbindelse med:
Pdf/excel/powerpoints o.l.
Fagligt vanskelige tekster

Vi skriver artikler til fagblade

Vi redigerer blade, bøger, hjemmesider herunder redaktion af kirkeblade og jubilæumsbøger
Vi laver interviews med enkeltpersoner og/eller fokusgrupper i forbindelse med rapporter/evalueringer
Vi transskriberer

Vi skriver undertekster til videoer primært net baseret undervisningsmateriale

Vi har:

  • undervist unge mødre, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere m. fl i kommunikation, samarbejde, projektarbejde, kreativ tænkning og livsforståelse på Kafé Kolind, Ebeltoft Daghøjskole, Syddjurs Projektcenter m.fl.
  • været kursusledere og undervisere på et 6 måneders kursus for flygtninge kvinder i Ebeltoft i dansk kultur og kulturforståelse i en multietniske sammenhæng.
  • skrevet rapporter, dokumentationer, evalueringer for AOF Randers Daghøjskole, Ebeltoft Daghøjskole m.fl.
  • skrevet fondsansøgninger for Ebeltoft Daghøjskole, Social- og Sundhedsskolen Århus, Ishøj Daghøjskole m.fl
  • vikarieret som flygtningekoordinator i Norddjurs Kommune i 6 måneder.