Vi kan også…

Vi kan også indgå som undervisere, vejledere, kursus- eller projekttilrettelæggere eller –ledere, vikarer, skriverkarle i kortere eller længere forløb:

Vi har:

  • undervist unge mødre, dagpengemodtagere, kontanthjælpsmodtagere m. fl i kommunikation, samarbejde, projektarbejde, kreativ tænkning og livsforståelse på Kafé Kolind, Ebeltoft Daghøjskole, Syddjurs Projektcenter m.fl.
  • været kursusledere og undervisere på et 6 måneders kursus for flygtninge kvinder i Ebeltoft i dansk kultur og kulturforståelse i en multietniske sammenhæng.
  • skrevet rapporter, dokumentationer, evalueringer for AOF Randers Daghøjskole, Ebeltoft Daghøjskole m.fl.
  • skrevet fondsansøgninger for Ebeltoft Daghøjskole, Social- og Sundhedsskolen Århus, Ishøj Daghøjskole m.fl
  • vikarieret som flygtningekoordinator i Norddjurs Kommune i 6 måneder.