Tango trin for trin

Events kan altid stå alene som en fælles udfordring og oplevelse.

Events er bygget op over en række opgaver, der træner forskellige kompetencer.

Hver opgave er en kreativ proces, der kræver fælles planlægning og udførelse og trækker på indlevelse, opmærksomhed, nærvær, refleksion, og de ressourcer gruppen har tilsammen.

Events kan også udbygges til længere forløb med et eller flere forskellige supplerende trin som f.eks refleksion/observation, 4-D proces, handleplaner, dialog-café, forumspil.

Dialog-caféen:
I caféen dykker I ned i, udfolder og opnår fælles forståelse af værdier, antagelser, holdninger og begreber fra hverdagen. I får spørgsmål, der leder og støtter dialogen, så I bevæger jer mod en fælles afklaring gennem rundbordssamtaler, hvor alle får mulighed for at komme til orde. Caféen giver et godt fælles afsæt i udviklingsprocesser.

Når I først er introduceret til cafè-metoden, kan I selv efterfølgende etablere café-møder i hverdagen, når I vil have struktur på møder, hvor mange skal tale sammen og udveksle meninger på kort tid.

Handleplaner:
I har en målsætning på papiret, men mangler en handleplan. Hvad skal der gøres, hvem skal gøre det, hvornår skal det gøres, hvordan skal det gøres, og hvordan sikrer vi, at planerne bliver ført ud i livet.

Mål uden handleplaner er brobygning uden anlægsbevilling.

Handleplanen er jeres indbyrdes kontrakt og mulighed for styring i en hvilken som helst proces med et mål. Det er et konkret arbejdsredskab, som skal introduceres og implementeres over tid for at fungere.

4-D-proces:
4-D-processen består af 4 faser – discovery, dream, design og destiny og hver fase inddrager refleksion, dialog og kreativ tænkning.

I afstikker udviklings- og forandringsprocesser ved at bruge 4-D-skabelonen som den ramme for korte som lange processer på mange forskellige niveauer.

Forumspil:
I går på og byder ind indtil scenariet er, som det skal være. I fællesskab skaber I udfra egne nøglebegreber en række situationer, som I helst ser dem. På den måde forstørrer I både jeres visioner og muligheder for at bevæge jer i samme retning. Forumspil er en konkret måde at skabe fælles billeder på og kan derfor indgå i hvilken som helst fase af en proces.

Refleksion/Observation:
I træder et skridt til siden og ser på jer selv, hinanden og den fælles hverdag både indefra og udefra. Det giver eftertænksomhed og fokus, og mange vaner, strukturer og relationer bliver tydeligere. Det fører nye tanker med sig og er første skridt på vejen til forandring og udvikling.

 

Eksempler Kontakt Til toppen af siden