Nyhedsbreve

Tango Consult – nu også med autoriseret kriseknuser og kulturagent.

P4 Østjylland har fra d. 5-14 maj fyldt både radioen og hjemmesiden med positive bud på, hvordan Østjylland kommer godt igennem krisen. Målet er at genfinde arbejdsglæde, gejst og tryghed både i privatlivet, i arbejdslivet og i regionen. Den vinkel ligger direkte i forlængelse af alt, hvad vi laver i Tango Consult og jeg sprang derfor glad ind i radioens kriseknuserpanel. Sammen med 4 andre kriseknusere har jeg i 4 dialogrunder debatteret, hvordan vi som privatpersoner, på arbejdspladserne og i hele Østjylland kan komme styrket igennem den aktuelle situation.

Kriseknuserne har debatteret livligt både før, under, efter og mellem møderne, og det har været både morsomt, lærerigt og udviklende at være en del af denne proces. Og opkvalificerende – fremover føjer vi kriseknuser og kulturagent til Tango Consults spidskompetencer.

Til inspiration har jeg samlet kriseknusernes dialog på følgende vis:

Kriseknusernes 5 V’er:

Videndeling –

 • På det personlige plan:
  Udvid eget netværk gennem engagement i mange forskellige sammenhænge, så netværket er så bredt som muligt og ikke kun knyttet til arbejdspladsen. Del erfaringer med andre der er i/har oplevet krisetider.
 • På det virksomhedsmæssige plan:
  Meld mål og retning ud – kommuniker klart, så det forstås på alle niveauer i virksomheden
 • På det regionsmæssige plan:
  Videndeling mellem offentlige/private virksomheder, mellem uddannelsesinstitutioner/erhvervslivet, mellem brancher, mellem kreative vækstlag/erhvervslivet. Opret et korps af kulturagenter, der kan formidle budskaber skabe udveksling mellem forskellige kulturer.

Venlighed –

 • På det personlige plan:
  Vi har en fælles forpligtelse til at drage omsorg for hinanden i hverdagen.
 • På det virksomhedsmæssige plan:
  Vi har en fællesforpligtelse til at udvise godt kollegaskab, give hinanden en hånd i hverdagen. Anerkendelse både mellem kolleger og mellem ledelse/medarbejdere er vigtig
 • På det regionsmæssige plan:
  Østjylland skal være kendt som en venlig region, der tager godt imod nye borgere. Her er kvalitet og service på alle niveauer.

Videreuddannelse –

 • På det personlige plan:
  Det er vigtigt at vi hver især holder os opdateret, deltager i samfundsdebatten.
 • På det virksomhedsmæssige plan:
  Afdæk alle skjulte kompetencer, tænke kreativt og se nye arbejdsområder/muligheder, sæt gang i efteruddannelse på alle niveauer.
 • På det regionsmæssige plan:
  Fokus på de ressourcer der ligger i de mange uddannelsesinstitutioner vi har i Østjylland, skab udveksling så den store vidensbank bliver formidlet ud til virksomhederne og borgerne.

Vovemod –

 • På det personlige plan:
  Vi må hver især indstille os på forandringer, turde gå i nye retninger, ruste os til at klare omstilling.
 • På det virksomhedsmæssige plan:
  Virksomheder må sætte gang i udviklingsprocesser, så der opstår nye ideer og muligheder. Dette kan ske med inspiration fra ressourcepersoner fra kreative/kunstneriske vækstlag eller fra brancher, der adskiller sig fra egen branche.
 • På det regionsmæssige plan:
  Regionen skal profilere sig, nedsætte en tænketank af østjyder, der har skabt noget særligt i regionen/valgt at starte særlige virksomheder op i regionen. Tænketanken skal give bud på Østjyllands unikke profil.
  Regionen skal turde skille sig ud fra andre regioner.

Walk the talk –

 • På det personlige plan:
  Vent ikke på at andre gør det, du synes der bør gøres. Opsøg motion og humor. Fortæl den gode historie. Se din situation i øjnene. Bed andre om hjælp og hjælp andre. Opsøg sammenhænge hvor du kan møde andre mennesker og udveksle erfaringer.
 • På det virksomhedsmæssige plan:
  Ledelsen må gå forrest og sætte kursen, det skal være tydeligt for alle, hvad værdier og mål betyder i forhold til det daglige arbejde.
 • På det regionsmæssige plan:
  Regionen udpeger en række rollemodeller/ambassadører, der kan fortælle den gode historie og sætte fokus på gode kriseknusermodeller.

Vend klager til mål

Det er titlen på en uhyre effektiv øvelse, som vi i Tango Consult i mange år har trukket op af tasken, når en organisation ønsker flow og forandring.

Øvelsen går i al sin enkelhed ud på at lave en liste, der beskriver det, der ikke fungerer, som ønsket. Derefter tager man fat i punkterne på listen et efter et og omformulerer dem, så de fremstår som mål. En klage kunne lyde: ”Der er ingen der siger noget til vores personalemøder”. Vendt og omformuleret til mål lyder den: ”Vi har en livlig dialog på vores personalemøder”. Der opstår energi. Bevægelse fra et problemorienteret passivt fokus til et handlingsorienteret aktivt fokus. Det er muligt at gøre noget. Det næste spørgsmål ligger lige for: ’Hvad skal der til for at skabe en livlig dialog?’. Det er ikke alene muligt at gøre noget, det er også muligt at gøre noget andet, end vi plejer. Forudsætningen for nye resultater er nye handlinger. Forandringsprocessen er i fuld gang.

I Tango Consult giver vi denne lille øvelse fra os med en opfordring til alle om både på det personlige, erhvervsmæssige og samfundsmæssige plan at bruge øvelsen flittigt i den aktuelle finanskrise. Vi vil væk fra handlingslammelsen og den konstant klagende vinkel, som slår mod os overalt i det offentligt rum.

Vores mål er at vende energien kollektivt og sætte fokus på nye mål og muligheder.

Vi åbner gerne ballet med en god nyhed:

Cykelbranchen i vækst som aldrig før – det er da fantastisk for folkesundheden, for CO2-udslippet og så for cykelhandlerne selvfølgelig.


Humor sikrer arbejdspladsen i fremtiden

Hvem forlader måske frivilligt et morsomt selskab i utide?

Trivsel og godt arbejdsmiljø afhænger i høj grad af, hvor humorniveauet ligger i arbejdshverdagen. Hver gang vi griner sammen, bevæger vi os fra ’jeg’ til ’vi’, der opstår et fællesskab, og vi oplever at vi hører til.

Humor baner derfor vejen for det gode samarbejde, hvis vi kan grine sammen, kan vi også meget andet sammen – løse opgaver, løfte udfordringer, håndtere forandringer. På den måde er humor en afgørende medspiller i det teamsamarbejde, som kendetegner virksomheder i dag.

De 2 århusianske firmaer Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær sætter derfor i samarbejde med Ministeriet for Mærkelige Målsætninger spot på humor i 2008. Ministeriets indgangsportal er prydet med den latinske læresætning ’Humorforladte arbejdspladser risikerer at blive forladte arbejdspladser’, og ministeriet ser det som sin fornemste opgave at gøre dette til skamme igennem en rundrejse, der styrker humoren i danske virksomheder. ’Ministeriets mål er at undergrave vanens magt, dyrke vilde ideer, fremme vanvittige vaner, trimme selvhøjtideligheden og være til grin’ udtaler ministeriets departementschef Irma Glatbach.


Tag på opdagelsesekspedition med Tango Consult

På fredag skal vi på en opdagelsesekspedition til en ø i Kattegat sammen, medbring det, du tror, du får brug for på turen.

Sådan lød invitationen til en personaledag med fokus på videndeling, som Tango Consult netop har afholdt i en organisation. Alle tog opfordringen op og der blev medbragt alt fra en stor oppustet delfin over nødrationer, tropehjelm, stetoskop til gaver. Således rustet til tænderne gik ekspeditionen i land og tog fat på at udforske og skaffe sig viden om øen, hinandens ressourcer og organisationens kultur.

Hvorfor nu gøre sig til opdagelsesrejsende i en anden kultur på en ø i Kattegat?

 • Fordi organisationens egen kultur bliver tydelig i lyset af andre og anderledes kulturer.
 • Fordi det udvikler hverdagen og virksomheden at udfordre hinandens ressourcer i fællesskab.
 • Fordi det er sjovt og lærerigt at gå på opdagelse sammen.

Kultur er et nøglebegreb og kulturforståelse er nøglen til samarbejde og kommunikation i en verden, der bliver mindre og større på en gang. Mindre fordi vi kan bevæge os hurtigt over store afstande både fysisk og elektronisk, større fordi vi overalt møder nye kulturer.
Det stiller krav til vore kompetencer.

Et af de vigtigste redskaber at have med i tasken, når vi begiver os ind i en ny kultur, er evnen til at dele viden. Vi må kunne udveksle vores viden for at skabe en fælles platform. Videndeling er forudsætningen for, at det nødvendige og afgørende kulturmøde finder sted:

 • På en lille ø langt ude i Kattegat.
 • I en organisation, en institution, en afdeling, et team.
 • I samarbejdet og i samtalen.
 • I hverdagen.

Vi sammensætter gerne en opdagelsesekspedition for alle, der skal kickstarte samarbejde omkring projekter, i afdelinger eller på tværs i organisationen og byder alle velkommen til efterårets ekspeditioner med et citat af Cooperider:

Organisationer er mysterier man kan gå på opdagelse i.

Med venlig hilsen
Tango Consult