Noget om værdiprocesser

Hvad gjorde vi, før værdiarbejde kom i fokus?
– fulgte chefen, traditionen, kollegerne eller alle på èn gang.

Afklaring af værdier i alle sammenhæng er en direkte følge af, at vi ikke længere i samme grad som tidligere støtter os til gud, konge og fædreland. Vi har brug for at have et fælles udgangspunkt i det daglige arbejde.

Hvad handler værdiarbejde om?
– det handler om de mest fundamentale spørgsmål i arbejdslivet:

  • Hvordan arbejder vi og hvorfor arbejder vi?

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med værdier?
– hvis ikke vi definerer værdierne, definerer de os.

Arbejdet med værdier er en vej til klare signaler og fælles forståelse. Udadtil er værdierne grundlag for at skabe en klar identitet og dermed profilere sig i forhold til brugere, kunder, myndigheder og konkurrenter. Indadtil giver etablering af fælles værdier fælles fodslag og retning. Det giver svar på de grundlæggende spørgsmål:

  • Hvad er det vi gør?
  • Hvorfor er det vigtigt at gøre det på de måder, vi gør det?
  • Hvad vil vi gerne opnå med det?

Derudover kan værdiarbejdet bruges til at udvikle og styrke konkrete arbejdsprocesser. Ved hjælp af værdierne er det muligt at sætte lys på forskellige fokusområder. På hvilken måde bruger vi vore værdier aktivt for eksempel når vi arbejder sammen, når vi kommunikerer, når vi planlægger, når vi udvikler, når vi….

Kan man indføre værdier uden, at nogen opdager det?
– Ja, det kan man godt – rent faktisk sker det i mange tilfælde!

Et typisk scenarie ser sådan ud: Nogen i virksomheden eller institutionen engagerer sig entusiastisk i arbejdet med at formulere værdierne. Det kan være ledelsen og/eller medarbejderne. Det kan være et nedsat udvalg. Når denne del af arbejdet er overstået, er det først, at det egentlige arbejde skal indledes – nemlig at få værdierne til at leve i hverdagen. Denne del af arbejdet bliver ofte til, at værdierne bliver formidlet i et fælles forum, for at alle får en fornemmelse af, hvad der gemmer sig bag værdierne. Herefter forbliver alle i den tro, at når værdierne er formuleret, så er arbejdet gjort. Grundantagelsen er, at det er så vigtigt og interessant at arbejde med værdier, at processen med at få dem ud i hjørnerne af organisationen går af sig selv.

Mange virksomheder oplever derfor, at værdierne blot bliver ’skueværdier’ – det vil sige, at der bliver ringe sammenhæng mellem værdisættet og hverdagen.

Hvordan får vi værdierne ned fra reolen?
– arbejdet med værdier bliver først levende, når værdierne bliver holdt op mod adfærd.

Derfor er det vigtigt at have fokus på:

  • I hvilke situationer lever værdierne?
  • Er der sammenfald mellem, hvad vi siger, og hvad vi gør?

Alle virksomheder har døde vinkler, når de vurderer egen adfærd. Derfor kan det være en hjælp at få nogen udefra til at kigge ind af vinduerne.

Hvornår er vi færdige med de værdier?
– I princippet aldrig.

Nye medarbejdere, nye rammer, nye vilkår, nye tider skaber flow i organisationen og kræver at værdierne til stadighed må holdes op imod hverdagen. Værdierne er ikke eviggyldige, de må frem i lyset med jævne mellemrum. De må måles og vejes og evt. reformuleres for at stemme overens med virkeligheden.