Kurser

For at kurser giver mening må de beskæftige sig med det, som er relevant og betydningsfuldt for jeres daglige arbejde og liv. Derfor tilrettelægger vi først detaljerne i kurserne, når vi kender jeres aktuelle behov.

Udgangspunktet er altid tid. Tid til oplevelse, tid til fordybelse, tid til nyorientering. Målet er inspiration til nye vinkler og nye veje.

Vi har et stort netværk at trække på, så vi kan også altid tilbyde et overraskende indslag, der kan sætte ekstra krydderi på kurset.


Skab vision
– vælg retning og fremtid

Tænketank Fremtiden former sig efter de valg vi gør her og nu. Hvis vi vil have indflydelse på fremtiden må vi vælge hvordan den skal se ud. “Skab Vision” er et kursusforløb, der gør det muligt at planlægge og udvikle målrettet over en tidshorisont. En klar vision er et ledelsesredskab, der giver overblik og indblik og skaber fælles forståelse i hverdagen.Forløbet er bygget op over 5 moduler:

  1. Afklaring af individuelle og fællesværdier
  2. Historiefortælling og status analyse
  3. Definition af missionen
  4. Formulering af visionen
  5. Opstilling af mål og udformning af handleplaner

Visionskurset er et nyttigt værktøj for organisationer, foreninger, projekter, hele virksomheder eller afdelinger, som ønsker at styrke deres fælles mål og gennemslagskraft.Kurset kan afholdes hvor som helst.

Ry Aftenskole, Bestyrelsesformanden:
Arbejdet med at udvikle en vision er en proces, der forpligter. Nu har vi fælles fodslag i bestyrelsen, føler ejerskab i forhold til vores skole og er godt klædt på til dialogen med Folkeoplysningsudvalget og Byrådet.
Hent PDF Kontakt Til toppen af siden


Dialogcafeen
– når debatten skal være konstruktiv

Sig hvad du mener En cafe er et mødested for mennesker og meninger. Samtalen udfolder sig livligt om det runde bord og samværet er præget af lige dele fordybelse og hygge.Vi etablerer en cafe med små borde, duge, lys og blomster. Ved hjælp af spørgsmål og indlæg styrer vi dialogen og dokumenterer de resultater, der kommer frem i løbet af arrangementet.Cafeen kan afholdes i eller udenfor jeres egne lokaler og i kan bruge dialogcafeen til at tage fat på problemstillinger af enhver art, der kræver fælles fokus og forståelse. Cafeen kan vare fra 3 timer til flere dage, alt efter problemstillingernes omfang og kompleksitet.Dialogcafeen har for eksempel været ramme for debatarrangementer om Selvstyrende team, Det rummelige arbejdsmarked, Mennesket i det 21. århundrede og Værdier på arbejdspladsen.Dialogcafeen skaber et fællesskab, der giver overskud til udvikling og handling.
Hent PDF Kontakt Til toppen af siden