Kundeliste

Aabenraa Kommune • Aakjærskolen • Aarhus Universitetshospital, Skejby • Arbejdsmiljøsekretariatet BAR • Auditdata • AOF Syd • B&U Aarhus Kommune • B&U Solbjerg • B&U Varde Kommune • Bakkens Hjerte, Albertslund • Bent Nygaard • Blå Kors Danmark • Brorsonskolen, Varde • Brørup Hus Efterskole • Brøndby Kommune, Ældre og Omsorg • Børnehuset • Børne og familiecenter i Odder Kommune • Center for Ledelse • Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) • Center for Parkering, Københavns Kommune • Centrallaboratoriet København • Charlottenlund Fritidscenter • Cowi, Århus • CryosDanmarks Miljøundersøgelser • Danisco • DanParcsDanske Bank • Dansk Oplysnings Forbunds landsstyrelse • Dansk Tandlægeforening • DCUM • De Unges Hus, Karlslunde • DII Blomsterhaven • DII Børnehuset, Højbjerg • DII Flyveren • Dong EnergyDR – Århus Produktion • DSB • Dybkær Specialskole • Dynaudio • E. Michaelis • Ebeltoft Daghøjskole • EBH Bank • Ellen Gades Børnehave • Ericcson Telebit • Ericsson AXE + PSP • Familiecenter Vest • Fjerritslev Skole • Flintebakken, Horsens • FOA Ålborg • FOF • Foreningen af Daghøjskoler • Frederiksborg, Roskilde, Storstrøms- og Vestsjællands Amtskreds • Fritidshjemmet Fortebakken • Fritidshjemmet Grønløkke Alle • Fujitsu Siemens • Garuda • GEA Process Engineering • Gedved skole • Grønnebakken • Gylling Skole • G4S •Hadbjerg Skole • Hadbjerg Skoles SFO • Hedeselskabet • Helsingør Kommune • Hitachi • Hjælpemiddelinstituttet • Holme Skole • Hvidovre Kommune• Hydro X • IAK – Ingeniørernes Arbejdsløshedskasse • Ingeniørhøjskolen, Aarhus • Interacoustics • Invensys Bygnings Systemer • ITT Flygt, Water & Wastewater • JobCenter Djursland • Kjellerup Skole • Kjærsholm • Københavns Kursuscenter og Aftenskole • Klinisk institut Skejby • KMD • Kolding kommune, Centralforvaltningen • Kompan • Korsholm Skole • KPMG • Krüger A/S • KUBUS • Kystdirektoratet • Køkkenforum • Landsnetværket for Familieskoler og klasser • Lejre Kommune, Ældreplejen • Levefællesskabet Hertha • Lilleheden • Logidan • Logimatic • Lystrup Skole • Malling skole • Maribo Skole, Centerafdelingen • Maskinmesterskolen, Aarhus • Meldgaard Gruppen • MT Højgaard •  Nationalbanken • Neg Micon • Norddjurs kommune • NRGI – Elcon • Niras • Novo Nordisk • NyKredit MæglerNy Vejen KommuneNykøbing Falster Realskole • Odder Kommune, Dagplejerne • Parkvejens Skole • Pileforeningen • PLS Rambøll • Post Danmark • Professionshøjskolen Metropol •Psykiatrien i Århus Amt, Uddannelsesafdelingen • Psykinfo • Radiometer Medical • Randers Daghøjskole • Randers Sprogskole • Rebild Kommune • Region Midt • Region Midt Jord og Råstoffer • Region Syd • Ry Aftenskole • Rolf Krake Skolen • Rosenvangsskolen • Santax Medico • Siemens Wind Power • SimpaticoSkals Skole • Skanderborg Kommune • Skandia Pension • Skive Storkommune • Skolen ved Rønnebær Allé • Skovbakkeskolen, OdderSocialcenter Vest • Social- og Sundhedsskolen Århus • Spar Nord Bank, Vesthimmerland • Spor 10, Thisted • Stevns Kommune • Sundby Fritidshjem • Svane Service • Sydbank PBI • Sydbank Åbenrå • Södahl Design • TAC A/S • Teknisk Skole – Randers • Teknologirådet • Trapeze Software Europe A/S • Tækker Rådgivende Ingeniører A/S • UNI-C • Vallensbæk Skole •Vejdirektoratet • Vejle Kommune, Vipperød Acylcenter • Voksenservice • Vejle SygehusVelfærdsministerietVestermarksskolen • VUC i Århus • WienerbergerWM-data • Århus Købmandsskole, Kursusafdelingen • Århus Lærerforening • Århus Maskinmesterskole • Århus Pensionistsamvirkes Kursusafdeling • Århus Sportsdanserforening • Århus Tekniske Skole


Danske Bank, HR Partner Jette Radich Thunbo om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
Vi var meget spændte på forløbet, eftersom vi ikke havde oplevet det tidligere eller havde erfaringer med et lignende set-up. Da forløbet endelig kørte var det fantastisk at se, den energi, der var blandt cheferne, der levede sig ind i stykket og gav sig selv fuldt ud. Det var sjovt og lærerigt på en gang. At man bruger sig selv i læringen giver god grobund for en implementering i dagligdagen. Vi har taget udbyttet op og arbejder videre med videndeling.

Brøndby Kommune, Ældre og Omsorg, Lene Nilsson, Ergoterapeut og projektleder om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Vores forventninger til Tango Consult/Helle Brokjærs kickstart af projektet ’Tidlig opsporing-Tidlig indsats’ blev til fulde indfriet. På en sjov og inspirerende måde fik de forskellig faggrupper i ældreplejen øjnene op for vigtigheden af og udfordringerne i at samarbejde: forstå opgaven, lægge en plan, udføre den og ikke mindst reflektere efterfølgende. Alt sammen en gevinst i forhold til implementering af nye arbejdsgange i organisationen også på den lange bane. Der var en fin balance i mellem latter/humor, fysiske indslag og den mere ’alvorlige’ del med at fastholde fokuspunkter og erfaringer. Rigtig godt at gruppernes prioriterede svar på spørgsmålene blev fastholdt på skrift, og at vi nu har alle fokuspunkterne på plakaten. Vi glemmer aldrig den formiddag, vi gik i gang med det her projekt! Den kan fastholde den gode følelse af energi i områderne, når projektet måske bliver svært ind i mellem. ’


Stevns Kommune, Ulla Lykke Sager, IT-afdelingen om ’I TETs Tjeneste’:
’Ved kontakten til Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær var det et plus, at I uden videre tilpassede både indhold og pris på ’I TETs Tjeneste’ i forhold til at vi var en lille afdeling. Det var jo en overraskelse for personalet, så ud over mig, var det kun den faglige koordinator, som vidste at der skulle være en event på afdelingsdagen. Jeg forventede et par positive og sjove timer – iblandet faglighed, men ville ikke vide mere end det – da jeg jo deltog i opgaverne. Det var virkelig positivt – og alle var med på opgaverne og det gav en fin start på dagen, som jo var negativt ladet, da formålet var at fordele opgaver efter nedlæggelse af en stilling i afdelingen.
Det var bare godt.’


Socialcenter Vest, Gitte Krogh om ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Vi havde tidligere brugt Tango Consult og teaterinstruktør Helle Brokjær og vores forventninger til dagen var at give medarbejdere en sjov dag langt væk fra det daglige arbejde og samtidig noget vi kunne tage med os i det fremtidige arbejde. Vores samlede oplevelse af dagen med ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ er positiv, de tilbagemeldinger vi har fået giver samstemmende udtryk for at det var en sjov og god dag.
I vores organisation var det et dejligt positivt pust i en travl hverdag. Selv om vi endnu ikke har samlet op i fællesskab er det vores indtryk, at der arbejdes videre rundt omkring i de små afdelinger i det uformelle. Der er planlagt en halv personaledag i efteråret hvor opfølgning vil være en del af programmet.’


Skals Skole og SFO, Jess-Ole Jensen, skoleinspektør om ’Dolores Fernandes vender hjem’:
’Grundet hemmelighedskræmmeriet før eventen ’Dolores Fernandes vender hjem’ var forventningerne koncentreret på ledelsesteamet, men formødet med jer var meget inspirerende, og ledelsesteamet var meget afslappede og trygge ved dette set-up. Under eventen var det mest de ansattes reaktion på jeres overtagelse, der var uforudsigelig – men den frigjorde på grund af jeres præcise forberedelse og professionalitet både højt humør og energi i gruppen. Det var en stor oplevelse for os.
Udbyttet har været stort, og der tales stadig i ’krogene’ om eventen. Set fra ledelsesteamet kører teamsamarbejdet omkring helhedsskolen fint, og der har ikke været behov for ledelsesmæssig intervention (på grund af kriser, forstås!). Det er tydeligt, at de to personalegrupper – pædagoger og lærere – har fået ekstra kendskab og tillid til hinanden. Pædagogerne har efter teambuildings-dagen tilbudt deres arbejdskraft i skoledagen, når der har været behov herfor. Her var der under planlægningen af helhedsskolen lidt angst i relation til egen formåen. Vi ser alle frem til opfølgningsmødet med jer i begyndelsen af november måned.’


TAC, Thomas Holst, Adm. Direktør om ’Dolores Fernandes vender hjem’:
’Videndelingskonceptet ’Dolores Fernandes vender hjem’ har været med til at styrke vores teamspirit og sammenholdet på tværs af afdelinger og ikke mindst landsdele, hvilket har stor betydning for virksomheden. Vi kunne let drage paralleller til vores egen hverdag, når vi fx. har et projekt bestående af utallige fragmenter, som skal samles til en helhed.
Det har givet stof til eftertanke, at man ikke altid kan antage, at den person man sidder overfor har den samme viden som en selv.’


Malling Skole, Hanne Gammelgaard, Skoleleder om ’Gåden på Herregården’:
’Ledelsen havde store forventninger til arrangementet – det var tænkt som et fælles løft for hele personalegruppen – en kombination af organisationsudvikling og personalepleje. Personalet var spændt men havde en positiv tilgang. ’Gåden på Herregården’ viste sig at blive en kæmpe succes – stemningen ved festen der lå i forlængelse af eventen var forrygende – folk morede sig sammen på tværs af faggrupper. Det gav god energi at opleve hinandens ressourcer i nye sammenhænge. Næste dag var fotos fra Herregården med morsomme kommentarer lagt på vores personaleintra – og den efterfølgende arbejdsdag var diskussionen af gådens løsning livlig – ligesom mange drøftede resultatet af de forskellige samarbejdsøvelser. Selv garvede overlærere udtrykte stor begejstring ved den anderledes tilgang til det, at arbejde med samarbejde, kommunikation og værdier!! Ledelsen oplevede at arrangementet fuldt og helt levede op til vore forventninger – vi vil fremhæve den meget grundige tilgang – lige fra planlægningsmødet, til selve arrangementet, men bestemt også den meget grundige opfølgning/tilbagemelding. Vi oplever virkelig, vi har fået stof til, ud fra en anerkendende tilgang, at fortsætte den gode udvikling af vores organisation!’


WM-Data, Ballerup, Karsten Aksten, Credit Controller om ’I TETs Tjeneste’:
’Efter eftermiddagskaffen vågnede vi brat op – da seminaret blev afbrudt af 3 undercover agenter fra ’TET’s Tjeneste’. Vi blev alle fordelt på hold á ca. 8 personer, fordi vi skulle testes i diverse opgaver: Opfindsomhed, udholdenhed, smidighed og sidst men ikke mindst vor evne til at samarbejde.
Det var en underholdende eftermiddag, der blev holdt på et rigtigt godt fysisk og intellektuelt niveau, hvor alle ca. 60 deltagere kunne være med. Konkurrence- instinktet blev vækket og holdt ved lige under hele ’agent-træningen’. Alt i alt: en fornøjelig, festlig og udfordrende eftermiddag, (selv om jeg ikke vandt).’


Ny Vejen Kommune, Morten Haugaard Rasmussen om ‘I TETs Tjeneste’:
’Jeg havde fornøjelsen at blive testet som mulig TET-agent på Houborg Kro. Det var en meget, meget god oplevelse. Det var sjovt, en anelse frustrerende og særdeles tankevækkende. Agenterne fornemmede sikkert i løbet af arrangementet, at vi var godt tilfredse; men snakken gik videre, efter at agenterne var taget hjem, og den fortsatte både om aftenen, om lørdagen og også i dag. Det er ikke småting, vi har fået ud af det.
Jeg tror nok, at vi alle godt vidste i forvejen, at man kommer længst ved at samarbejde. Men én ting er passiv viden, noget helt andet er at skulle omsætte den viden i praksis. Udfordringen for os nu bliver at holde fast i, at vi kommer længst ved at samarbejde – hvad enten vi skal løse mordgåder, deaktivere bomber eller lave indstillinger til Byrådet. Det bliver selvfølgelig ikke let, men vi har i hvert fald et godt fundament at bygge på.
Hils agenterne og sig mange tak for sidst.’


Fujitsu Siemens Computers A/S, Winnie Grynnerup, Direktionssekretær om ’I TETs Tjeneste’:
’Vi afholdt mødet på Byggecentrum Middelfart og efter henvendelse dertil henviste kursuscenteret til Tango Consult. Tango Consults hjemmeside er meget brugervenlig, farverig og munter. Man får lyst til at klikke ind på alle links og læse mere. Vi havde brug for at få rystet godt og grundigt op i vores kolleger og ikke mindst lege sammen og komme ud af vores vante roller og fastgroede holdninger. Beslutningsprocessen var dog ikke lang. Jeg var hurtigt overbevist om, at vi skulle engagere dem til vores møde.
Det skulle være en event, som kunne få folk aktiveret fysisk som psykisk. De skulle ud at røre sig! Alle skulle kunne være med. ’I TETs Tjeneste’ var lige det, vi ledte efter! Det lød kanon godt.
’I TETs Tjeneste’ blev gennemført med et maksimum af professionalisme. Tango Consult fik alle deltagere med fra første færd. Alle gik i lag med opgaverne med fynd og klem. Konkurrencen var hård til det sidste. Alle var under tidspres. De små grå blev sat på prøve og lattermusklerne trænet flittigt. Repræsentanterne fra Tango Consult styrede eventen med særdeles sikker hånd. Der var ingen – gentager INGEN – slinger i valsen dér! Det kørte som efter en snor. Jeg var sikker på, at Tango Consult ville styre begivenhedernes gang med sikker hånd og sådan blev det også. Vi blev alle udfordret på vores samarbejdsevner, kreativitet, kommunikation og stresstærskel. Mine forventninger blev til fulde indfriet.
Som tidligere nævnt var alle uden undtagelse med på legen. Jeg har p.t. udelukkende fået positive tilkendegivelser fra deltagerne. De synes alle, det var sjovt. Vores gruppe var blandet på kryds og tværs fagligt som geografisk. Vi lærte uden tvivl nye sider af os selv og hinanden at kende på de 2½ time, eventen varede. Sikker på, denne positive oplevelse vil afspejle sig i vores fremtidige kommunikation. Hvis ikke, må vi vist hellere have Tango Consult på banen igen!’


Region Syddanmark, Anita Nygaard Junker om ‘I TETs Tjeneste’:
’Vi havde en forventning om at vi ’I TETs Tjeneste’ skulle have det sjovt og skulle lege, hvor vi samtidig fik muligheden for at lære en masse om os selv. Vi havde bare en super god dag, hvor vi havde det rigtig sjovt. I gjorde en god entre og I holdte jeres personligheder som agenter gennem hele forløbet uden af vige fra dem. Det gjorde det rigtig godt, og gjorde også at vi holdt vores leg som agenter. Da eventen var slut var I meget seriøse vedr. evaluering, og kom med nogle gode observationer. I var heller ikke tilbageholdende hvis det var mindre godt. Det var rigtig godt at I så det fra flere vinkler, og både gav ris og ros. Alt i alt havde vi det rigtig sjovt, og det fortsatte, da vi gik derfra. Vi har efterfølgende fået rigtig god respons fra deltagerne om eventen, og de var glade for, at de ikke skulle høre om økonomistyring på sygehusene.
Teambuilding er tit meget seriøst, men med Tango Consult og Helle Brokjær får man muligheden for at grine samtidig med.’


Skovbakkeskolen, Skoleinspektør Poul Erik Jensen om ‘Gåden på Herregården’:
’Den 3. maj var hele skolens personale på Vilhelmsborg til et pædagogisk arrangement. Vi havde bestilt en kort version af arrangementet: ’Gåden på Herregården’. Skolens formål med dagen var et vi alle kunne få en fælles oplevelse i nye rammer og med kolleger, vi ikke dagligt arbejdede sammen med. Desuden var det et formål, at der også skulle være et element af teambuilding samt ideer til arbejdet med børnene efterfølgende. Alle disse mål blev opfyldt, og tilbagemeldingerne har været meget positive. Den almindelige vurdering har været, at vi havde en sjov, udbytterig og spændende eftermiddag.’


Børnehuset, Jørgen-Ulrik Emborg om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Super dag med ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’. F.eks. begyndte vi et middagsmøde i dag, med en god/sjov historie! Der er lagt en god bund til et øget samarbejde/fællesskab. Der er kommet navne og ansigter på ’dem derover’. Vi er blevet bestyrket i troen på at humor er en vigtig kompetence at besidde, noget vi er obs. på i hverdagen og som vi vil være obs. på ved f. eks fremtidige ansættelser. Børnehusene er nu kendt for at have gode firmaer til kurser, det kan sikkert trække gode medarbejdere til netop vores huse.’


Kystdirektoratet, Anne Lund, afdelingschef for Strategi og Udvikling om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Vi stod og skulle bruge et anderledes input til et temaarrangement for vores medarbejdere, og valgte at ses nærmere på de events som Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær udbyder. Vi valgte ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ fordi det drejede sig om arbejdsmiljøet, trivsel og arbejdsglæde, som netop var de temaer vi gerne ville bringe i spil. Vi havde forventninger om noget sjov, noget anderledes og noget, som kunne sætte vores tanker i gang omkring det psykiske arbejdsmiljø ud fra en positiv vinkel med hensyn til at have humoren og humøret med i hverdagen. På selve dagen oplevede vi en sjov og anderledes event, som uden tvivl medførte, at mange af os fik tanker og ideer med hjem, om hvordan vi hver især kan bidrage til, at hverdagen på en god måde bliver humørfyldt. Vi blev bevidste om, at det har betydning for os, at vi fastholder og udbygger det gode humør på vores arbejdsplads. Fiktionen er en sjov og anderledes måde at arbejde på med organisatoriske udfordringer, og fordi fiktionen danner en ramme, som faciliterer at alle engageres.’


Kjellerup Skole, Sanne Bjørn om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Forud var vi meget spændt på reaktionerne fra medarbejdere. Indholdet, som vi kun kendte i skitseret form og ikke havde prøvet på egen krop, var vi også noget spændte på. Hvordan ville folk deltage og modtage kurset ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’? Det var en meget væsentlig del at medarbejderne skulle tale sammen på tværs af teams. Det økonomiske aspekt betød ligeledes at en solid investering i et kursus gerne skulle være alle pengene værd. Vores samlede oplevelse var at der var en fantastisk god dynamik og et godt flow de første tre timer. Med spændende aktiviteter som samlede medarbejdere og gav fantastisk vigtige snakke på tværs af teams. Vores udbytte af dagen var et væsentligt positivt indspark og det at fastholde arbejdsglæden og det vi vil, også i en tid med udmeldinger og besparelser. For os har det været et vigtigt afsæt at kunne fastholde arbejdsglæde, kvalitet og humor. Vi glæder os til den sidste del af workshoppen til august, hvor der skal arbejdes videre med det konkrete arbejde i teams.’


Vallensbæk Skole, Anette Belling om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Planlægningen sammen med Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær gik glidende og nemt. Vores mål blev hørt og set dertil godt krydret med Tango Consults koncept. Og forventningerne var store.
Under ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ blev vi bekræftet i at vores valg var helt rigtige. Det stod afspejlet i deltagernes ansigter og engagement. Alle var bare med fra starten og spillede deres roller optimalt. Det blev en lærerig proces, som vi har båret med os hjem og som nu er en del af vores dagligdag. Det har betydet, at der over vores møder er kommet en lethed og trang til ’latter’, som på mange måder gør hverdagen og løsninger på udfordringer meget lettere. Vi vil jo alle sammen hinanden det bedste. Vi anbefaler gerne Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær, det var flot seriøst grebet an! Det er sjovt og nærværende.’


Rebild Kommune, Pernille Hillersborg om ‘Einsteins Garage’:
’På energifronten var udbyttet stort. Konsulenterne var friske og kunne sætte skub i øvelserne. Flere har nævnt, at det var dejligt at være fælles om noget energigivende og sjovt. Mange af øvelserne i ’Einsteins Garage’ såsom ’Yes, vi har lavet en fejl’ bliver hængende og brugt i organisationen. Den samlede oplevelse var rigtig god. Vi havde et godt formøde med konsulenterne og eventen gav god energi til ledergruppen. Det var en god og anderledes måde at arbejde med kreativitet på, og vi bruger gerne Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær igen, hvis vi skal arbejde med et emne, der matcher et af deres koncepter.’


Nykøbing Falster Realskole, Anita Herdahl om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ og ‘Einsteins Garage’:
Indskoling: ’Vi havde en forventning om, at ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ og Einsteins Garage’ ville blive godt, men det var meget bedre end forventningerne. Godt med et kursus, hvor man kunne gå i dybden med teamarbejdet. Meget interaktivt, tiden fløj og man blev forstyrret hvert 20.min. – positiv forstyrrelse.Tiden sammen med teamet under kurset var udbytterig. Og gav fornyelse. Gode ideer til den videreudvikling. Dejligt at blive overrasket. Meget velforberedt fra Tango Consult.’
SFO: ’Vi var godt brugte da vi kom hjem. Havde alle haft en positiv oplevelse. Det var lidt svært at genkalde sig fredagens program. Nok fordi vi havde været ”udsat” for så mange skift og sjove øvelser. Vi har alle fået noget positivt med hjem. Vi vil arbejde videre med temaets humor og team-udvikling, når de (to) der ikke deltog, er sat ind i vores opgave.
Vi anbefaler gerne Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær fordi det er en OVERRASKENDE god oplevelse for hele personalet. ’


Center for Parkering, Københavns Kommune, Hanne Lassen om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Vi havde brug for team-building og ’Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ var kanon godt! Der var både læring og socialt samvær – og så var det sjovt. En anderledes form for seminar, der ellers kan være kedelige, men dagen var meget underholdende og inspirerende og et godt mix af indlæg og gruppearbejde. Sørup Herregård var en flot og velfungerende ramme om teamdagen og øvelserne i det fri var sjove og gav stof til eftertanke. Det var et godt ryste-sammen arrangement for Sekretariatet som afdeling. Vi blev bedre til at samarbejde, og vi kom tættere på vores nye medarbejdere. Der var meget humor og vi formåede også at slappe af, fordi der var tid til at tale om vigtige emner i en afslappet atmosfære. ’


Nuklearmedicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, Ole J. Hartling om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
’Afdelingen oplevede en stor tilfredsstillelse ved at løse opgaverne i ’Dolores Fernandes vender hjem’ sammen. Det blev meget tydeligt for alle, at videndeling var vigtigt og nødvendigt. Der var også et stort moment af underholdning. Det skal man ikke underkende, for en afdeling rystes sammen ved at have fælles gode oplevelser. Overraskelsen var et fint element i eventen. Generelt var der begejstring i gruppen over den usædvanlige dag. Vi kan og har allerede anbefalet Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær både på grund af ovenstående udbytte og pga. den professionelle tilgang og det gode humør.’


Rolf Krage Skole, Skoleleder Ruby Krarup om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
’Tak for sidst herfra. ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’ er blevet positivt modtaget af alle, og vi havde en fantastisk dejlig aften sammen, så jeg er en meget tilfreds skoleleder. Som en af medarbejderne sagde her til morgen. Det var lige, hvad vi trængte til.’


Skandia A/S, Tine Kirk om ‘I TETs Tjeneste’:
’Fantastisk. En super dag i ’Tidens Efterretnings Tjeneste’ med masser af grin og vigtigst: gode findings og opsamling ved hjælp af Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær. Vi har arrangeret mange teambuildings og happening i Skandia, men aldrig så sjove og så stadig uden at tabe momentum på learning. Vi vil helt sikkert overveje Tango igen. Meget professionelle med en forfriskende ny vinkel på, at det kan være sjovt at være på kursus.’


Landsnetværket for familieskoler og klasser, Henriette Wilson om ‘Einsteins Garage’:
’Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær gjorde meget ud af at kontekstafklare med os, forventningsafstemme og spørge ind til formål, hensigt og ønsket effekt. Det betød også at vi havde nogle meget givende timer sammen i ’Einsteins Garage’, hvor alle deltagere blev inspireret til elementer i egen praksis i forhold til inklusion. Fik flyttet sig i forhold til de mere almindelige veje at gå i innovative processer. Blev forstyrret i sine vante tankemønstre. Fik øje på muligheder i sproget eksempelvis forskellen på at bruge ’og’ i stedet for ’men’. Det blev til mange forskellige udtryk og viste også hvor forskellige vi er som mennesker, hvilket er en afgørende opmærksomhed i alles praksis. Tilbagemeldingerne fra alle deltagere, har været præget af stor tilfredshed og flere har oplevet stor inspiration, som er direkte omsættelig i egen pædagogisk praksis.
Tango Consult og Teaterinstruktør Helle Brokjær vil være et oplagt indspark i enhver proces, hvor organisationen skal forandres eller nytænkes. De kan være med til at skabe en forandring i alle sammenhænge – en forandring, hvor ledere og medarbejdere selv aktivt skaber mulighederne for forandring og udvikling


Radiometer Medical Aps, Richard Frankland om ‘I TETs tjeneste’:
The important thing was that we should have some fun and hopefully learn something about teamwork on the way. You were professional, confident and you succeeded in carrying us through the exercises. The element of surprise in ‘Tidens Efterretnings Tjeneste’ was OK and in the event you had chosen a good mix of physical and brain tests. We confirmed our good communication skills. We learned some weaknesses we have in the way we carry out the decisions we make. We had fun and the event re-enforced that we are a team that gets on well together. Tango Consult and Helle Brokjær did a good job and delivered what we needed on time.’’


Brorsonskolen, Varde, Oluf Nissen, skoleleder om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
Vi valgte “Dolores Fernandes vender hjem”  fordi det var et interessant set-up, som kunne bibringe os en oplevelse ud over det sædvanlige samtidigt med at vi kunne arbejde med noget, som er en vigtig del af vores hverdag. Vi havde forventninger om et professionelt arbejde, og opfølgning og kontakt inden eventstart gav oplevelsen af, at det var et seriøst stykke arbejde, der blev udført.
Tilbagemeldingerne fra medarbejderne viser at ’Dolores Fernandes vender hjem’ var en rigtig god oplevelse. Gode opgaver til holdene og underholdningsdelen med de små optrin, der blev længere end planlagt, viste, at personalet gik op i at løse de stillede opgaver og samtidig hyggede sig med det. Vi havde 4 helt nye medarbejdere med, som ved dette arrangement kom ind i flokken på en god måde. Umiddelbart er udbyttet en større bevidsthed om, at vi skal dele vores viden, hvis vi vil løse vore opgaver. Stress mindsker evnen til at lytte, så man skyder mere fra hoften, inden man får undersøgt hvilke strategier, der skal lægges for at finde løsningen. Det er noget vi kan og skal arbejde videre med.
Vi kunne bestemt finde på at bruge Tango Consult og Helle Brokjær igen f. eks til en anderledes temadag, og vi vil helt klart anbefale dem – det er allerede sket. Rygtet om en spændende pædagogisk dag er løbet rundt i Varde Kommune og de forskellige events muligheder er delt med flere.


Børnehuset, Leder Jørgen-Ulrik Emborg om ‘Ministeriet for Mærkelige Målsætninger’:
Super dag. F.eks begyndte vi et middagsmøde i dag med en god/sjov historie! Der er lagt en god bund for øget samarbejde/fællesskab. Der er kommet navne og ansigter på vore nye samarbejdspartnere i den anden institution. Vi er blevet bestyrket i troen på, at humor er en vigtig kompetence at besidde, noget vi er obs.på i hverdagen og vil være obs. på ved f. eks fremtidige ansættelser. Børnehuset er nu kendt for at have gode firmaer som Tango Consult til kurser, det kan sikkert trække gode medarbejdere til netop vores huse.


Wienerberger, Kasper Roos Æbleø om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
‘Jeg havde forventningen om at blive overrasket, og forventede ligeledes at min gruppe ville blive overrasket. Ligeledes havde jeg på forhånd stillet min gruppen noget helt andet i forventning. De troede de skulle bruge timerne på edb kursus inkl. workshops ZZZZZZZZZ. Så de blev selvfølgelig meget overrasket da de fandt ud af, hvad det virkelige program indeholdte.
Jeg oplevede dagen / timerne som meget livlige og bringende. Hele gruppen var meget glade for oplevelserne de / vi fik sammen med Jer og kollegaerne. Det har virkelig givet os noget at tage med hjem. Som vi snakkede om senere i gruppen, så havde vi nu fået nogle oplevelser, udfordringer, historier, sjove vinkler som kun vi kendte billederne til. Vi kunne jo sagtens have taget nogle virkelige billeder af denne ”event” og vores dag, men det ville bare aldrig have været det samme for dem, der skulle høre om disse sjove oplevelser, som for os der deltog. Hele vores/jeres kursus har bestemt givet os en kæmpe oplevelse som gruppe, og vi har fået noget helt unikt, der binder os sammen. Det er jo også disse små situationer fra denne dag vi bl.a. snakker om og griner af efterfølgende. Selvom det var skæg og ballade har flere af deltagerne og undertegnede kunne knytte mange relationer eller aha-oplevelser til, hvordan vi agerer og arbejder overfor og med hinanden til daglig, hvor vi er professionelle. Ligeledes hvordan vi måske skal give rum og plads til hinanden for at få den optimale løsning og resultat.


Velfærdsministeriet, Sekretær for Departmentchefen Helena Ruud om ‘I TETs Tjeneste’:
Det var skønt at opleve den positive stemning. Alle tog godt imod det, da tingene blev gjort professionelt og med respekt for deltagernes grænser. Eventen bragte virkelig folk sammen. Vi vil derfor gerne anbefale Tango Consult til andre, Netop fordi alt var professionelt gennemført og alle følte sig positivt udfordret i Tangos hænder. Vi valgte firmaet fordi koncepterne virkede som god teambuilding uden at skulle gå på gløder. Vi vil også i fremtiden være kunder hos Tango Consult, så er vi sikre på at arrangementet bliver en succes.


Danmarks Miljøundersøgelser, Forskningschef Hans Lykke om ‘Dolores Fernandes vender hjen’:
Sammen med Tango Consult lærte vi meget om os selv, og at vores videndeling fulgte mønstre som ikke var optimale.’Dolores Fernandes vender hjem’ var en morsom oplevelse med mange overraskelser og megen selverkendelse. Illusionen fungerede, alle var med i legen, og de fleste var særdeles ivrige frem mod den afslørende afslutning, hvor vi trods alle selvskabte hindringer løste opgaven. Tango Consults ‘agenter’ var professionelle, venlige, barske og styrede forløbet effektivt med en stram tidsplan som blev punktligt overholdt.


Cryos International, Executive Sec. Agnete Fanoe om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
Vi havde en forventning om, at hele firmaet skulle have en god, sjov og inspirerende oplevelse og det fik vi. Vi har kun modtaget positive kommentarer og sagde, at de havde en sjov og spændende oplevelse. Eventen var godt arrangeret og total gennemtænkt, og der var nogle fantastiske gåder og opgaver, som blev præsenteret af et professionelt team fra Tango.
Vi nød at arbejde sammen i teams og at bruge vores sunde fornuft, logiske tankegang og kreative evner til, i fællesskab med de andre teams, at komme med et kvalificeret bud på hvem der var arving. Ydermere fik vi brugt lattermusklerne og vores talenter (eller mangel på samme) til at fremføre de små skuespil. Det var alt i alt en virkelig dejlig eftermiddag.


Malling Skole, Skoleleder Hanne Gammelgaard om ‘Gåden på Herregården’:
Ledelsen havde store forventninger til arrangementet – det var tænkt som et fælles løft for hele personalegruppen – en kombination af organisationsudvikling og personalepleje. Personalet var spændt men havde en positiv tilgang. Arrangementet viste sig at blive en kæmpe succes – stemningen ved festen der lå i forlængelse af eventen var forrygende – folk morede sig sammen på tværs af faggrupper. Det gav god energi at opleve hinandens ressourcer i nye sammenhænge. Næste dag var fotos fra Herregården med morsomme kommentarere lagt på vores personaleintra – og den efterfølgende arbejdsdag var diskussionen af gådens løsning livlig – ligesom mange drøftede resultatet af de forskellige samarbejdsøvelser. Selv garvede overlærere udtrykte stor begejstring ved den anderledes tilgang til det, at arbejde med samarbejde, kommunikation og værdier!! Ledelsen oplevede at arrangementet fuldt og helt levede op til vore forventninger – vi vil fremhæve den meget grundige tilgang – lige fra planlægningsmødet, til selve arrangementet, men bestemt også den meget grundige opfølgning/tilbagemelding. Vi oplever virkelig, vi har fået stof til, ud fra en anerkendende tilgang, at fortsætte den gode udvikling af vores organisation!


Lilleheden, Salgschef Carsten Lund Madsen om ‘I TETs tjeneste’:
I TETs tjeneste’ gav alle i de enkelte afdelinger en fornemmelse af hvor vigtigt samarbejde og kommunikation er! Arrangementet og aktiviteterne var super tilrettelagt, givende og spændende ud fra flere vinkler. 1) Vi havde store interne ‘kællinge-skidt-snak-tale-bag-om-ryggen-på-de-andre-kvindlige-kollegaer’ problemer. Denne event har rykket os et stykke hen af den rigtige vej. 2) Generelt legede alle godt med hinanden og underholdningsværdien var super. Vi nød at være til stede i TETs tjeneste. Et godt personalepleje arrangement. 3) Vi nød alle at være tilstede. Vi glemte alt om vanlige roller, regler og relationer. Vi gav den gas og lærte hinanden bedre at kende på en sjov og uformel måde. Vi har aldrig leget, grinet og hygget os så meget, som i de timer med Helle Brokjær og Karin Stjerneklar fra Tango Consult. Tak for jeres indsats!


Skive Storkommune, Myndighedschef Elsebeth Hummelgard om ‘Gåden på Herregården’:
Jeg forventede en spændende og utraditionel temadag, hvor der både var plads til fordybelse og et godt grin ind i mellem. Temadagen skulle gerne binde afdelingen lidt mere sammen samt sætte fokus på samarbejdsrelationerne. Medarbejderne vidste ikke noget om indholdet af dagen før på selve dagen. Jeg oplevede dagen som meget spændende, udfordrende med det rette indhold og fokus. Medarbejderne har efterfølgende meldt meget positivt tilbage – og enkelte grupper fra dagen har virkelig haft nogle aha – oplevelser i forhold til deres daglige opgaveløsning og samspil.
Jeg vil gerne anbefale Gåden på Herregården til andre som en inspirerende, spændende og anderledes temadag, hvor medarbejderne hives ud af den vanlige arbejdsrytme og får udfordret deres samarbejdsrelationer i andre sammenhænge end de er vant til.


Vestermarkskolen, Skoleleder Ole Simonsen om ‘Gåden på Herregården’:
Vi havde en fornøjelig fredag, hvor vores måde at arbejde sammen og kommunikere på blev udfordret, i en spændende og udfordrende ramme. Det er skønt, når de aktiviteter man laver, på en gang kaster underholdning, indsigt og tilfredshed af sig. Eller som Mette, en af de meget dygtige lærere udtrykte det under aftenkaffen: ‘Det ville være fantastisk at prøve at lave det her, med nogen af de store elever.’ (Godt liv og gode historier lader sig ikke nøje med at være stykket op i hverken slut- eller trin-mål, og lader sig næppe evaluere på hverken 3 eller 5 linier….!)


Dong Energy, Karin Helner om ‘Gåden på Herregården’:
Generelt har vi fået rigtig fine tilbagemeldinger på ‘Gåden på Herregården’. Folk morede sig og var engagerede og følte sig rigtig godt underholdt. Nedenfor ses citater fra evalueringen. ‘Det var godt!! Det var sjovt at løse mordmysterium, det var godt teater, og det var gennemført’.’SUPER SJOVT og dygtige skuespillere! Har aldrig prøvet et ‘game’ så fangende, hvor vi jo også selv udgjorde en stor del’. ‘Det var en rigtig god måde at lave teamwork på, en helt anderledes og sjov måde at samarbejde på. Også en super ide at inddrage deltagerne i skuespiller rollerne. Dejligt at man kan grine sammen’. Tango Consult spillede rollen perfekt, og vi gik alle vældig meget op i at løse opgaven, så en super dag.


Trapeze Europe A/S, Annette Thomsen om ‘Gåden på Herregården’:
Et rigtig godt arrangement som har givet os en fælles oplevelse, som vi altid kan tage op af hatten: Gåden var sjov og spændende, opgaverne afvekslende og udfordrende uden at være grænseoverskridende. Alle uanset alder og konditionstal kunne deltage i opgaveløsningen. Rammerne på slottet var perfekte for gåden og skuespillerne var med til at gøre oplevelsen fuldkommen.


Ericsson Telebit A/S, HR Manager Jørgen Dybdal om ‘Gåden på Herregården’:
Det var fabelagtigt godt. Et gennemtænkt og professionelt koncept med rigtig god timing. Vi tænkte ikke på andet end mordgåder og spor hele eftermiddagen. Det gav en god stemning, og man fik snakket med folk, man normalt ikke snakker med. Alle kunne virkeligt være med og var det også. Det var et inspirerende afbræk i hverdagen.


Nykredit Mægler A/S, Sekretær Linda Laursen om ‘Gåden på Herregården’:
Med Sophiendal Gods som den perfekte ramme fik medarbejderne en stor oplevelse, som der her flere måneder efter stadig tales om over frokostbordet. Ingen undgik at blive opslugt af mysteriet, og vi fik bevist over for hinanden, at samarbejde ikke er ‘en by i Rusland’!
Gåden på Herregården’ blev af skuespillerne gennemført meget professionelt og medrivende, og vi kan varmt anbefale den til andre virksomheder, der ønsker, at medarbejderne skal have en anderledes oplevelse.’


Invensys Bygnings Systemer, Sanne Cordt om ‘Gåden på Herregården’:
Gåden på Herregården’ var vores tema til Firmafesten. Det var en forrygende dag, der satte gang i lattermusklerne og ‘de små grå’. Det var godt tilrettelagt og skuespillerne gjorde det nemt for os, at leve os ind i mordgåden. Tusind tak til Tango Consult for en oplevelsesrig dag.’


Interacoustics, Marketing Coordinator Jette Friis om ‘I TETs tjeneste’:
Der blev både grint, tænkt, samarbejdet og råbt lidt af hinanden. Alle havde en fornøjelig eftermiddag og aften, hvor vi blev rystet tættere sammen – hvilket vi er overbeviste om vil gavne samarbejdet i fremtiden.


DR – Århus Produktion, Afdelingsleder Martin Dinesen om ‘Gåden på Herregården’:
Gåden på Herregården’ var en nyttig gave til ledelse og medarbejdere og alle gik hjem med et smil på læben. Vi fik brudt nogle vrangforestillinger og vores opgaveløsning og kommunikation blev udfordret. Det får helt sikkert positiv betydning for vores samarbejde i fremtiden.


KMD, Lars B. Eriksen om ‘Gåden på Herregården’:
Gåden på Herregården’ var en rigtig god start på en weekend, som handlede om at være sammen, se hinanden med nye øjne og hygge. Gåden etablerede den helt rigtige stemning med spændende og udfordrende opgaver. En rigtig sjov og god eftermiddag.


DanParcs Søhøjlandet, Centerchef Dorthe Lenbroch:
Det blev en spændende og meget anderledes julefrokost med skuespil, overraskelser, gåder og spænding. En stemningsfuld aften, som jeg varmt kan anbefale til andre virksomheder.


Parkvejens Skole, Skoleleder Keld Rask om ‘Dolores Fernandes vender hjem’:
Dolores er en underfundig kvinde med mange hemmeligheder og livserfaringer. Da vi fik besøg af hende troede vi, at vores organisation var gearet til, at vi delte vores samlede viden med hinanden, men vi måtte konstatere, at det ikke var tilfældet. I et særdeles velgennemtænkt, struktureret og energigivende forløb blev vi udfordret på vores kreative og kommunikative evner. Jeg er sikker på, at alle uddannelsesinstitutioner kunne have god gavn af at få besøg af Dolores og hendes sikkerhedsvagter.’


PLS Rambøll, HR-chef Anni Vind Frandsen:
Det var en virkelig sjov og underholdende dag, som var godt tilrettelagt og levede op til mine høje forventninger. Vi fik en god oplevelse sammen, hvilket er et vigtigt element i teambuilding.


Simpatico, Direktør Tina Ebler:
Det var et meget fint arrangement, alle var begejstrede for dagen og for at opleve noget lidt ud over det sædvanlige. Det har sat forventningerne højt til næste gang, vi skal holde noget. Så vi er glade – endnu en succes fra Tango.

 

Til toppen af siden