Vision

Vi skaber forandring for mennesker og organisationer gennem refleksion, kreativitet, dialog og handling.

Idegrundlag

Grundtvig + Klods Hans = Tango Consult

Arbejdsglæde og trivsel handler om at kunne stå inde for det, man gør. I Tango Consult har vi forskellige kompetencer, der kræver forskellige udfordringer og derfor løser vi mange forskelligartede opgaver, som alle giver glæde og vækst. Vi går til opgaverne med Grundtvig i den ene hånd og Klods Hans i den anden i sikker forvisning om, at ånd og krop, alvor og leg, samtale og handling altid må vandre side om side.

Alle vore aktiviteter bygger på visionen om at igangsætte og fastholde forandringsprocesser i mennesker, virksomheder, institutioner og organisationer i Danmark.

Værdier

Samtalen er det nødvendige og afgørende møde mellem mennesker
Igennem samtalen oplever vi kontakt og får nye impulser. Vi skaber mening. Derfor er samtalen et vigtigt redskab i alle vore aktiviteter. Vi skaber kommunikation og kontakt gennem konstruktiv dialog.

Tanker tager tid
Indtryk og viden skal bundfælde sig, så nye billeder og veje kan opstå. Tiden har betydning. I alle vore forløb afsætter vi tid til refleksion for at skabe det rum, som gør det muligt at fordøje og formulere nye tanker.

Mennesker, der morer sig, lærer mere
Humor er en synsvinkel, der twister hverdagen og giver den lethed. Et godt grin giver glæde. Vi udnytter humorens kraft i form af opgaver og udfordringer, der appellerer til leg og kreativitet.

Forvandling kræver handling
Samfundets udviklingstempo er højt, som mennesker må vi dagligt flytte os for at følge med. Evnen til at handle i en verden af ny viden, nye vilkår og nye opgaver afgør, om det kan lade sig gøre. Det drejer sig om at kunne forvandle erfaringer til nye muligheder. Vi tror på udviklingsprocesser, der forvandler tanker til tale, problemer til muligheder, teori til praksis.