Cases

Case 1: 

En event i et forløb med fokus på anerkendelse, kreativitet og det gode samarbejde:

Teaser – Appriciative Inquiry
Du bliver hvad du siger.

4-D-proces:
Opdag, find, skab og sæt ny kurs.

Discovery:
Hvad kan vi hver især? Og hvad kan vi sammen?
Få fokus på individuelle og fælles ressourcer

Teaser – Creative Man
Find på noget!
Ifølge fremtidsforskningen er kreativitet den mest afgørende kompetence i det 21. århundrede

Dream og Design:
Det gode samarbejde
Hvordan definerer vi det gode samarbejde i dag?
Hvad er vort mål og vore værdier?
Hvordan vil vi overholde dem?

Event:
Gåden på Herregården – løs gåden gennem kommunikation og samarbejde.

Destiny:
Café Destiny – dialogcafé om det gode samarbejde i praksis
Hvad så vi selv? Hvad er vi gode til? Hvad skal vi blive bedre til?
Hvad så andre? Eksterne observationer

Individuel refleksion og fælles dialog:
Hvor ser vi noget tilsvarende i hverdagen?

Teaser – om nærvær
Fordybelse hænger ikke på træerne! Om at stå på sine ben og være til stede i nuet.

Teater Destiny – forumspil
Spil scener fra det gode samarbejde ud fra oplæg og nøglebegreber. Byd ind og ret til i fællesskab, lav scenen om til I ser det, I gerne vil se.

Handleplaner:
Hvad er næste skridt?

Eksempel 2:
En event i et forløb med fokus på service og samarbejde.

Teaser:
Appreciative Inquiry
Hvad er forskellen på en problemafdeling og en afdeling med problemer?

Refleksion:
Individuelle og fælles mål for dagens samarbejde

Event:
Samarbejde i praksis – fokuser på samarbejdet gennem en række fælles udfordringer.

Dialogcafé:
Stjernestunder og nye veje
Godt samarbejde er afgørende for god service, men hvad er den gode service nu og i fremtiden?
Formuler udsagn

Kreativitet og samarbejde:
Gør ordene levende
Hvordan ser det gode samarbejde ud? Dæk et bord med de udleverede materialer, så bordet udtrykker jeres gruppes definition af det gode samarbejde.
Fernisering og middag.

Eksempel 3:
En event i et forløb med fokus på videndeling.

Event:
Dolores Fernandes vender hjem – bliv klogere gennem videndeling
Refleksion/observation
Hvad ser vi selv?
Refleksion over opgaveløsning under eventen både på og mellem holdene.
Fokus på samarbejde og videndeling.

Starter:
Hvem er mon inden i din kollega?

Teaser – Appreciative inquiry
Sammenhæng mellem anerkendelse og videndeling – det er lettest at give sin viden til nogen, der takker, når de får den.
Refleksion/observationer
Hvad ser andre?

Teaser – videndeling, en nøglekompetence i det 21. århundrede
Jo mere du giver jo mere får du.

Dialogcafé
Individuelle refleksioner og fælles dialog over gårsdagens videndeling samt paralleller til hverdagen.
Hvordan er den gode videndeling?
Formuler et udsagn og præsenter det.
Café-crawl – alle finder ny café og fortsætter dialogen.
Hvordan deler vi viden i hverdagen?
Hvilke muligheder ser vi for at iværksætte/optimere videndeling?
Lav idékatalog

Handleplan:
Hvad skal der til for at det kan ske?

Eksempel 4:
En event i et forløb med fokus på dialog, samarbejde og videndeling.

Event:
I TET’s tjeneste – TET-agenterne tager imod og præsenterer dagens optagelsesprøver.

Starter:
Bilen – hvilken bildel er du?
Refleksion/observation
Hvordan vil vi fokusere på videndeling, dialog og samarbejde
I TET’s tjeneste – alle går i gang med optagelsesprøverne. Dagens nye agenthold udpeges.

Café videndeling
Hvad kendetegner den gode videndeling?
Hvor og hvornår oplever I den gode videndeling?
Hvordan sikrer I den gode videndeling?

Teaser:
Appreciative Inquiry
Sammenhæng mellem anerkendelse og videndeling – det er lettest at give sin viden til nogen, der takker, når de får den.
Refleksion/observation
Walk n´talk – 2 og 2, hvad tager vi med os herfra?

Handleplan:
Hvad er næste skridt?